Sťahovanie strojov

Sťahovanie strojov

Sťahovanie strojov a technológií


•    Demontáž strojov a zariadení a ich opätovnú montáž /inštaláciu, ukotvenie/ až po spustenie do prevádzky na určenom mieste
•    Zosúladenie/prispôsobenie strojového parku normám BOZP a PO ako i iným technickým nariadeniam platným v SR
•    Návrh potrebných stavebných úprav cieľových priestorov výroby
•    Zabezpečenie prepravy zariadení 

•    vykonanie optimalizácie organizácie výrobnej prevádzky
•    realizáciu preventívnej prehliadky strojných zariadení s odporúčaním na ich prípadnú opravu, generálku, vyradenie /je predmetom ďalšieho jednania

Harmonogram pri sťahovaní strojov,  časový plán, odpojenie a spätné pripojenie strojov, rozmiestnenie strojov, kotvenie a vyvažovanie strojov, demontáž a montáž, balenie a konzervácia pre dlhodobé skladovanie alebo zámorskú prepravu, poistenie strojov a prác, sťahovanie strojov v neprístupných podmienkach, vypúšťanie strojov a prevádzkových kvapalín, odmasťovanie a ďalšie.
Sťahovanie strojov a dielenských prostriedkov a zariadení bez obmedzenia hmotnosti vrátane plného servisu strojov, demontáž, montáž, kotvenie, pripájanie na média, vypracovanie harmonogramu sťahovania v náväznosti na výrobu.


Predpokladá sa:
•    vlastné dodanie projektovej dokumentácie podliehajúcej kolaudačnému konaniu
•    vlastné dodanie zoznamu a parametrov strojov a zariadení, ktoré sú predmetom presunu /rozmery, váha, napätie/
•    umožnenie prehliadky cieľových priestorov
•    existenciu prívodov energií k strojom podľa projektovej dokumentácie
 
 
Ďalsie  služby
•    opravy a údržbu elektrických zariadení do 1000 V v objektoch skupiny A, B
•    montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch skupiny A, B
•    rekonštrukciu elektrických zariadení do 1000 V v objektoch skupiny A, B
•    odborné prehliadky a odborné skúšky EZ do 1000 V v objektoch skupiny A, B vrátane bleskozvodov
•    kontrola a opravy prenosného elektrického náradia
•    výroba drobných náhradných dielov pre opravy strojov a zariadení
•    opravy a inštálácia vzduchových rozvodov, vodoinštalačných rozvodov, rozvodov  kúrenia výrobných hál a kancelárskych budov
•    opravy a pravidelnú údržbu mechanických častí strojov svojpomocne alebo dodávateľským spôsobom pri väčších opravách
•    vykonávanie montážnych prác pri premiestňovaní výrobných strojov
•    vykonávanie drobných údržbárskych prác na zariadení budov
 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info