Skúšky zahŕňa najmä:

 

  • meranie času dobehu barana
  • meranie prekrytia činnosti spojky a brzdy
  • meranie súčinnosti dvojručného ovládania
  • kontrola správnej funkcie poistného zariadenia
  • kontrola správnej činnosti prepínača režimov a nožného ovládača
  • výmena rozhodujúcich pružín
  • meranie samovoľného klesania traverzy
  • kontrola tesnosti hydraulických spojov
  • meranie hlučnosti

 

 V prípade  nevyhovujúcich parametrov  stroja je  samozrejmosťou  možnosť odstránenia nedostatkov  tak, aby  bol  stroj  schopný  bezpečnej prevádzky a splnil všetky požadované parametre podľa STN 21 0700.

Túto činnosť vykonávame na základe udelenia Oprávnenia č. 179/4/2015, TI SR Nitra