Repasovanie

Vykonávame repasovanie opotrebovaných mechanických častí, predovšetkým spojkových, brzdových lamiel, elektromagnetických ventilov VZD, ako aj rekonštrukciu opotrebovaných elektroinštalácií strojov, napr. elektrorozvádzačov, obojručných spúšťaní, nožných pedálov. Rekonštrukcia elektrorozvádzačov zabezpečí technickú úroveň stroja, čo má pozitívny dopad na zvýšenie bezpečnosti a kvality obsluhy. Pri rekonštrukciách sú používané prvky od renomovaných spoločností ako Schneider electric, Siemens a ďalšie.

Zabezpečujeme  a ponúkame dielce novej, vlastnej výroby, ako aj repasované, alebo staršej  skladovej zásoby na typy výstredníkových  lisov rady  LEN 10, 25, 40, 63 / P, R, C /, LEXN 100 / P, R ,C /,    LE , LEK ako aj na výbehové typy výstredníkových lisov LEPR, LENR, LENP, LESP, LEPP, LE, LEN – CA, LEPA – PA, LEPA - VA, LENA.

 

 

Generálne opravy strojov

Kompletná demontáž stroja, kontrola všetkých kovových častí stroja, ich premeranie technickou kontrolou. Opracovanie hlavných a použiteľných častí stroja ako napr. stojan, podstavce, zotrvačníky, baran, ojnica. Výmena ložísk, hriadelí, puzdier, lamiel, vedení, pružín atď. Montáž novej elektroinštalácie a prvkov s tým spojených elektrorozvodov, elektrorozvádzača, nožného pedálu, obojručného ovládania, elektromagnetického ventilu, tlmiča, vačiek, koncových spínačov, ako aj všetkých pneumatických častí stroja a prvkov /redukčný ventil, pretlakový ventil, úpravná jednotka vzduchu, vyvažovač, tlaková nádoba/. Výroba doplnkových krytov, výroba konzol, úprava stávajúcich krytov atď. Povrchová úprava stroja.

Dokumentácia k stroju po kompletnej generálnej oprave:

Platný certifikát CE
Prehlásenie o zhode
Technický pasport stroja
Záznam o geometrickej presnosti stroja
Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku

 

 

Modernizácia strojov

Modernizáciu robíme v prípade, ak technológia výroby alebo nástroj nespĺňa požiadavku bezpečnej prevádzky. Na základe požiadavky zákazníka vybavujeme výstredníkové lisy mechanickou alebo svetelnou – optoelektrickou zábranou značky “Telemecanique“.

- prevádzanie stredných opráv a rekonštrukcií výstredníkových lisov podľa platných európskych noriem

  STN EN 60 204-1, STN EN ISO 12 100-1 ( 292-1), STN EN ISO 12 100-2 ( 292-2), STN EN 349,
  STN EN 418, STN EN 294, STN EN 692, STN EN 1050, STN 21 0701, STN EN 13 849-1 (954-1),
  STN EN 953, STN EN1088, STN EN ISO 13 732-1, STN EN 983, STN EN 574, STN 33 0120,
  STN EN 55011